Bunker-Story

Geheime geldvoorraad in Cochem

Deccennialang wist niemand van het bestaan van dit onderaardse gebouw. Pas na de Koude Oorlog werd bekend dat de Nationale Bank in Cochem een geheime geldvoorraad had bewaard.

Verstopt tussen de heuvels van de Moezelvallei, inmidden van een onschijnbaar woongebied, lagen hier 15 miljard DM in een geheime banknotenserie. Noch de inwoners van Cochem, noch de ambtenaren van de Bundesbank die in de huizen naast de ondergrondse kluis werden opgeleid, wisten van het bestaan van de geldvoorraad.

De aanwoners rondom de bunker waren zich bewust ervan dat op de locatie Am Wald 35 een atoomschuilkelder verborgen lag- zijn eigenlijke functie en inhoud bleven echter een geheim. 

 

 

 

 


Daal af in de geheime Bunker

Open de zware staalbetonnen deuren en daal af in de ogenschijnlijk oneindige tunnel. Betreed de kluis en ervaar alles over de geheime banknotenserie die de gehele Bondsrepubliek had moeten verzorgen.

Leer meer over de voorzorgsmatregelen die door de Duitse Centrale bank werden getroffen om de stabiliteit van de Deutsch Mark tijdens de Koude Oorlog te waarborgen. Beleef hoe men 14 dagen volledig afgesloten van de buitenwereld, in de bunker had kunnen werken en overleven.  Neem een kijke in de keuken, slaap- en werkkamers en ontdek communicatie- energie-, lucht- en watervoorzieningen van dit autarkisch gebouw.

 

Bezoek de Bundesbank-Bunker in Cochem en beleef de unieke bunkergeluiden, temperaturen en geuren. Beleef het overweldigende gevoel ergens midden in Duitsland diep ondergrond te zijn.


Ondergrondse kluis in Cochem

1962, de Koude Oorlog is in volle gang. In het lieve stadje Cochem beginnen de werkzaamheden voor een vermeende atoomschuilkelder, midden in een woongebied. Twee onschijnbare woonhuizen op hetzelfde terrein werden van de Bundesbank in gebruik genomen als opleidingscentrum - de perfecte dekmantel voor dit geheime bouwwerk.

De bevolking van Cochem wist echter niet dat de Nationale Bank een bunker bouwde om geheime geldreserves voor de invloeden van natuurkatastrophes, diefstal en oorlog te bewaren. 1965 arriveerden de eerste banknoten. Al gauw reikten de stapels met geld tot aan het plafond...

Nieuwsgierig naar het hele verhaal? Bezoek de Bundesbank-Bunker in Cochem en ervaar meer over dit unieke stuk Duitse geschiedenis. 

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste Bunker news. 

Zakken met geld

De drie sleutels en de getallencombinatie om de kluis te openen werden alleen in Frankfurt bewaard. Twee keer per jaar kwamen ambtenaren van de Bundesbank naar Cochem om het geldbestand op te nemen. Elke keer werden de banknoten opnieuw geteld en het resultaat genoteerd, bijvoorbeld:”14 mei 1987, 840 zakken á 20.000 DM geteld is gelijk aan 336.000.000 DM”

En dit is slechts het resultaat van hok nummer twee...


De angst dat de Bondsrepubliek met grote hoeveelheden vals geld overspoeld zou worden zit diep. De gevolgen hiervan zouden verschrikkelijk zijn. - Als de burgers het vertrouwen in de DM kwijt zouden raken, zou  dit wellicht de gehele nationale economie tot stilstand kunnen brengen.

Daarom besluit de regering om naast de omloop serie ook een geheime serie bankbiljetten te laten drukken. Als opslagplaats voor deze biljetten werd het stadje Cochem uitgekozen. 


Meer over de geheime banknotenserie ervaart u tijdens een bezoek aan de Bundesbank-Bunker in Cochem. Tot gauw!